Storage optimization specialists

Smart Storage Systems specializes in complete line of automatic vertical lift systems for warehouses, installing the most suitable storage systems in all areas

Laod ja sorteerimiskeskused seisavad tänapäeval ruumipuuduse tõttu silmitsi vajadusega kasutada ruumi tõhusalt ja täiustada protsesse. Ettevõtetel, mis ladustavad suures koguses tooteid, on ladustamiskulud alati kõrged. Seepärast on laopinna optimeerimine ja protsesside ajakohastamine kõige olulisem ülesanne, mis lao- või sorteerimiskeskuse juhi ees seisab. Lao haldamisel tuleks võtta kasutusele uued ja uuenduslikud meetodid ning rakendada logistika- ja sorteerimisalaseid teadmisi.

Tõhusa lao eesmärk on suurendada ladustatud toodete kogust, optimeerida laotöötajate tööd, kõrvaldada ebatõhusad käsitsi tehtavad toimingud ja suurendada ruumi lisapinna rentimise abil ning samuti lihtsustada vajalike toodete kättesaamist kaasaegsete tehnoloogiate abil.

Good warehouse management can be fundamental to increasing your company’s productivity and efficiency, meeting customer demand and thus also increasing profits. Your warehouse play a truly crucial role in the correct functioning of your entire business.

Denize Lapina Managing Director

Representation offices in Latvia, Belarus, Kazakhstan and Uzbekistan are distributing Modula, LISTA and Baumalog storage solutions.

© 2023 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy