Storage optimization specialists

Smart Storage Systems on spetsialiseerunud ladude automaatsetele vertikaalsetele liftisüsteemidele, pakkudes sobivaimaid laolahendusi igasse asukohta.

Laod ja sorteerimiskeskused seisavad tänapäeval ruumipuuduse tõttu silmitsi vajadusega kasutada ruumi tõhusalt ja täiustada protsesse. Ettevõtetel, mis ladustavad suures koguses tooteid, on ladustamiskulud alati kõrged. Seepärast on laopinna optimeerimine ja protsesside ajakohastamine kõige olulisem ülesanne, mis lao- või sorteerimiskeskuse juhi ees seisab. Lao haldamisel tuleks võtta kasutusele uued ja uuenduslikud meetodid ning rakendada logistika- ja sorteerimisalaseid teadmisi.

Tõhusa lao eesmärk on suurendada ladustatud toodete kogust, optimeerida laotöötajate tööd, kõrvaldada ebatõhusad käsitsi tehtavad toimingud ja suurendada ruumi lisapinna rentimise abil ning samuti lihtsustada vajalike toodete kättesaamist kaasaegsete tehnoloogiate abil.

Hea laohaldus on ettevõtte tootlikkuse ja tõhususe parandamise, klientide nõudluse rahuldamise ja seega ka kasumi suurendamise alus. Teie ladu võib mängida tõeliselt olulist rolli kogu teie ettevõtte nõuetekohaseks toimimiseks.

Denize Lapina Managing Director

Läti, Armeenias, Kasahstani ja Usbekistani esindajad tutvustavad Modula, LISTA ja Baumalogi ladustamislahendusi.

© 2024 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy